måndag 28 februari 2011

Symptom på patella luxation

Bland de vanligaste förekommande symptomen är att hunden hoppar några steg på tre ben.
Andra symptom som kan förekomma är att hunden vänder sig om och biter mot baken om
patella går ur led.
Tvekan från hundens sida, att hoppa upp eller ner från något. Hunden kan vara halt.
Ibland kan t o m tydliga knäppningar från leden förekomma.
Man bör dock komma ihåg att dessa beteenden inte enbart är symptom på patella, utan kan
förekomma av andra anledningar.

Behandling
Vid fall där hunden märkbart har ont utav sin patella luxation, kan man operera. Det finns
många olika sorters operationer och vilken form som används är väldigt individuellt beroende
på hur skadan ser ut. Följder som kan uppkomma av luxation som inte opereras är bl a artros (pålagringar) och inflammationer i leden. Korsbandsskador kan också lättare uppstå.
Man bör därför alltid vara uppmärksam på sin hund om den har fått diagnosen patella
luxation. Många gånger kan hunden leva ett normalt liv, utan större problem, beroende på
vilken grad av luxation som den lider av.